Starters

 • Uitwerking van een financieel plan
 • Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • Aanvraag en activering van uw BTW-nummer
 • Inschrijving bij sociaal verzekeringsfonds
 • Voorbereiding en bespreking van kredietaanvragen

Eenmanszaken

 • Volledige verwerking van uw boekhouding
 • Belasting- en BTW-aangiften
 • Tussentijdse rapporteringen
 • Opmaak van exploitatierekeningen
 • Adviezen voor fiscale optimalisatie
 • Vertegenwoordiging bij een fiscale controle
 • Voorbereiding en bespreking van kredietaanvragen

Zowel hoofdberoep als bijberoep.

Vennootschappen

 • Volledige verwerking van uw boekhouding
 • Belasting- en BTW-aangiften
 • Tussentijdse rapporteringen
 • Opmaak balansen en resultatenrekeningen
 • Opmaak en neerlegging jaarrekeningen
 • Adviezen voor fiscale optimalisatie
 • Vertegenwoordiging bij een fiscale controle
 • Voorbereiden en bespreking van kredietaanvragen

Bijzondere opdrachten

 • Omvorming
 • Vereffening
 • Fusie of splitsing

Indien gewenst, is er steeds een bespreking van de resultaten.